دوازده پالس با راکتور‌های اشباع شونده:

دوازده پالس با راکتور‌های اشباع شونده:

دوازده پالس با راکتور‌های اشباع شونده:

11 آبان 1399

رکتیفایرهای مدل دوازده پالس با راکتور‌های اشباع‌شونده بادوام¬ترین و دقیق¬ترین گزینه جهت فرآیند‌های الکتروشیمیایی هستند که کنترل آن از نوع راکتورهای اشباع¬شونده با قابلیت اتصال به واحد PLC می¬باشد که در این صورت تنظیمات و مانیتورینگ آنها توسطHMI انجام می‌شود. فناوری کنترل توسط راکتورهای اشباع¬شونده مطمئن¬ترین، پایدارترین و مقاوم-ترین فناوری در ساخت انواع رکتیفایر است


رکتیفایرهای مدل دوازده پالس با راکتور‌های اشباع‌شونده بادوام­ترین و دقیق­ترین گزینه جهت فرآیند‌های الکتروشیمیایی هستند که کنترل آن از نوع راکتورهای اشباع­شونده با قابلیت اتصال به واحد PLC  می­باشد که در این صورت تنظیمات و مانیتورینگ آنها توسطHMI  انجام می‌شود. فناوری کنترل توسط راکتورهای اشباع­شونده مطمئن­ترین، پایدارترین و مقاوم­ترین فناوری در ساخت انواع رکتیفایر است که تنها توسط سازنده های معتبر بین المللی مانند ABB بکار گرفته می شود. در این سیستم با استفاده از حرکت بر روی لوپ هیسترزیس هسته راکتور‌ها و به اشباع بردن آن‌ها با استفاده از منبع تغذیه DC ولتاژ خروجی را تنظیم می‌کنند.
 
مقاله ها
نظرات