دستگاه 5600 آمپر 200 ولت مدل 5600A200V

    توپولوژی:  دوازده پالس تریستوری
    کاربری : الکتروکلرینیشن/تولید هیپوکلریت سدیم ( آب ژاول )
    مدل محصول : 5600َA200V